Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП - Силистра

Дата и час на публикуване: 2019-05-09 11:15:18Последна промяна: 2019-05-09 11:15:08
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-05-09 11:15:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100178619
  Удостоверено време: 09.05.2019 11:15:27
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2019 08:15:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи към офертата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-09 11:15:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100178625
  Удостоверено време: 09.05.2019 11:15:29
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2019 08:15:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на мини процедура

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-05-09 11:15:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100178632
  Удостоверено време: 09.05.2019 11:15:33
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2019 08:15:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от Комисията по разглеждане и класиране на оферти.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-16 12:22:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100743998
  Удостоверено време: 16.05.2019 12:22:11
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2019 09:22:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение на възложителя за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-16 12:22:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100744017
  Удостоверено време: 16.05.2019 12:22:15
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2019 09:22:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възложена поръчка (ID 914424)

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-31 16:18:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101817142
  Удостоверено време: 31.05.2019 16:18:42
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2019 13:18:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-03 07:53:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102035613
  Удостоверено време: 03.06.2019 07:53:32
  Удостоверено време по UTC: 03.06.2019 04:53:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 12:51:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102168335
  Удостоверено време: 05.06.2019 12:51:55
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 09:51:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на санитарните автомобили на ЦСМП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 12:51:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102168339
  Удостоверено време: 05.06.2019 12:51:58
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 09:51:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на търговските обекти на Петрол АД

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 12:52:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102168341
  Удостоверено време: 05.06.2019 12:52:01
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 09:52:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 12:52:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102168344
  Удостоверено време: 05.06.2019 12:52:04
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 09:52:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори