Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП - Силистра

Дата и час на публикуване: 2019-05-09 11:15:18Последна промяна: 2019-05-09 11:15:08
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-05-09 11:15:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100178619
  Удостоверено време: 09.05.2019 11:15:27
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2019 08:15:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи към офертата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-09 11:15:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100178625
  Удостоверено време: 09.05.2019 11:15:29
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2019 08:15:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на мини процедура

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-05-09 11:15:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100178632
  Удостоверено време: 09.05.2019 11:15:33
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2019 08:15:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от Комисията по разглеждане и класиране на оферти.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-16 12:22:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100743998
  Удостоверено време: 16.05.2019 12:22:11
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2019 09:22:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение на възложителя за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-16 12:22:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100744017
  Удостоверено време: 16.05.2019 12:22:15
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2019 09:22:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори