Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП - Силистра

Дата и час на публикуване: 2018-12-20 16:08:59Последна промяна: 2018-12-20 16:08:52
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 16:09:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093690543
  Удостоверено време: 20.12.2018 16:09:49
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 14:09:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 16:09:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093690544
  Удостоверено време: 20.12.2018 16:09:51
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 14:09:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от работата на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 14:34:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094501257
  Удостоверено време: 18.01.2019 14:34:45
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 12:34:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение РД 01 - 5 / 18.01.2019 r.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 15:41:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094505237
  Удостоверено време: 18.01.2019 15:41:22
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 13:41:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП - Силистра

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-27 10:40:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096262222
  Удостоверено време: 27.02.2019 10:40:06
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2019 08:40:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:34:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096324127
  Удостоверено време: 28.02.2019 15:34:47
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2019 13:34:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-05 12:47:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102168037
  Удостоверено време: 05.06.2019 12:47:50
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2019 09:47:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори