Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП - Силистра

Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:19:38Последна промяна: 2017-11-21 15:11:55
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:11:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075679308
  Удостоверено време: 21.11.2017 15:11:07
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 13:11:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-21 15:11:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075679312
  Удостоверено време: 21.11.2017 15:11:10
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2017 13:11:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за отваряне, разглеждане , оценка и класиране на офертите за участие в процедура на вътр. конк. избор по чл.82, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 12:19:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076086517
  Удостоверено време: 08.12.2017 12:19:41
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 10:19:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 12:19:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076086518
  Удостоверено време: 08.12.2017 12:19:43
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 10:19:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение РД 08-70-08.12.2017г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-08 12:19:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076086520
  Удостоверено време: 08.12.2017 12:19:46
  Удостоверено време по UTC: 08.12.2017 10:19:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП - град Силистра"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 11:25:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077382265
  Удостоверено време: 30.01.2018 11:25:06
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2018 09:25:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-02-01 09:06:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077452395
  Удостоверено време: 01.02.2018 09:06:27
  Удостоверено време по UTC: 01.02.2018 07:06:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори