ЦСМП - Силистра

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП - Силистра

Дата и час на публикуване: 2021-03-22 10:43:22Последна промяна: 2021-03-22 10:43:11
ID номер: 00204-2021-0002 Статус: затворена

Доставките се извършват в обектите - сгради и помещения на ЦСМП - Силистра, с административни адреси, както следва:

 

1. гр. Силистра, ул.”Петър Мутафчиев” №80, етаж 2 – Филиал за спешна медицинска помощ – Силистра;

2. гр. Дулово, ул.“Розова долина” № 37, Филиал за спешна медицинска помощ – Дулово      ( обект 1 );

3. гр. Дулово, ул.“Розова долина” № 37, Филиал за спешна медицинска помощ – Дулово      ( обект 2 );

4. гр. Главиница, ул.”Оборище”№ 45, етаж 1, Филиал за спешна медицинска помощ - Главиница;

5.  с. Кайнарджа, ул.”Георги Токушев” № 8, Филиал за спешна медицинска помощ  – Кайнарджа.

Индивидуален номер на процедурата: 0006709
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-11 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Недялка Тодорова
  • Телефон/и за контакт: 0897239815
Документи