ЦСМП - Силистра

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП - Силистра

Дата и час на публикуване: 2020-10-01 11:52:21Последна промяна: 2020-10-01 11:52:12
ID номер: D64045 Статус: възложена

Доставка на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП - Силистра

Индивидуален номер на процедурата: 0006554
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 690000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50100000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д - р Енчо Василев – директор, Недялка Тодорова – гл. счетоводител, Павлин Пасков – ръководител транспорт
  • Телефон/и за контакт: 0897239815
Документи