ЦСМП - Силистра

“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП - Силистра”

Дата и час на публикуване: 2020-03-04 12:08:12Последна промяна: 2020-03-04 12:07:57
ID номер: 9096806 Статус: възложена

Изборна оператор за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП - Силистра, в т. ч. филиалите в гр. Силистра, гр. Главиница, гр. Дулово и с. Кайнарджа.

Индивидуален номер на процедурата: 0006055
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-26 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Недялка Тодорова
  • Телефон/и за контакт: 0897239815
Документи