ЦСМП - Силистра

“Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала в ЦСМП – Силистра, работещ на 12 - часов работен ден, съгласно Наредба № 11 / 2005 г., както и на ваучери за храна със средства от Фонд СБКО през 2020 г.”

Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:10:37Последна промяна: 2020-02-13 16:10:32
ID номер: 960064 Статус: приключена

поръчката  “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала в ЦСМП – Силистра, работещ на  12 - часов работен ден, съгласно Наредба № 11 / 2005 г., както и на ваучери за храна със средства от Фонд СБКО през 2020 г.”

Индивидуален номер на процедурата: 0005998
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-20 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Недялка Тодорова
 • Телефон/и за контакт: 0897239815
Документи
 • Обявление

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:10:51
  Дата и час на промяна: 2020-02-14 10:28:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118074881
  Удостоверено време: 14.02.2020 10:28:36
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2020 08:28:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:10:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049146
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:10:48
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:10:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:10:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049155
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:10:54
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:10:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 09:50:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119558389
  Удостоверено време: 09.03.2020 09:50:00
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 07:50:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 15:01:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120688086
  Удостоверено време: 23.03.2020 15:01:40
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 13:01:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 15:01:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120688141
  Удостоверено време: 23.03.2020 15:01:44
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 13:01:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-30 14:13:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120981651
  Удостоверено време: 30.03.2020 14:13:26
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2020 11:13:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори