Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

“Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала в ЦСМП – Силистра, работещ на 12 - часов работен ден, съгласно Наредба № 11 / 2005 г., както и на ваучери за храна със средства от Фонд СБКО през 2020 г.”

Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:10:37Последна промяна: 2020-02-13 16:10:32
ID номер: 960064 Статус: отворена

поръчката  “Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала в ЦСМП – Силистра, работещ на  12 - часов работен ден, съгласно Наредба № 11 / 2005 г., както и на ваучери за храна със средства от Фонд СБКО през 2020 г.”

Индивидуален номер на процедурата: 0005998
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-06 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Недялка Тодорова
 • Телефон/и за контакт: 0897239815
Документи
 • Обявление

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:10:51
  Дата и час на промяна: 2020-02-14 10:28:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118074881
  Удостоверено време: 14.02.2020 10:28:36
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2020 08:28:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:10:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049146
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:10:48
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:10:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:10:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049155
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:10:54
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:10:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори