Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

„Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП-Силистра през 2019/2020г.”

Дата и час на публикуване: 2019-02-21 10:40:19Последна промяна: 2019-02-21 10:40:09
ID номер: 9085883 Статус: възложена

Поръчката включва периодични доставки на 73 номенклатури лекарствени продукти, описани подробно в Техническата спецификация, за срок от eдна година, считано от датата на сключване на договора за обществената  поръчка.

Индивидуален номер на процедурата: 0004678
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-08 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мариана Дончева
  • Телефон/и за контакт: 086 / 822319
Документи