Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП - Силистра през 2019 г.”

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 12:43:15Последна промяна: 2019-01-21 12:43:10
ID номер: 9085018 Статус: възложена

Изборна оператор за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП - Силистра през 2019 г., в т. ч. филиалите в гр. Силистра, гр. Главиница, гр. Дулово и с. Кайнарджа.

Индивидуален номер на процедурата: 0004601
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 53000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-01 15:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д - р Енчо Василев
  • Телефон/и за контакт: 086 / 822318
Документи