Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

“Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала в ЦСМП – Силистра, работещ на 12 - часов работен ден , съгласно Наредба № 11 / 2005 г., както и на ваучери за храна със средства от Фонд СБКО през 2019 г.”

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 12:10:32
ID номер: 9085014 Статус: възложена

Изборна оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки и хранителни добавки по Наредба 11 от 2005 г. и  ваучери за храна със средства от Фонд „СБКО” за персонала на ЦСМП – Силистра, в т. ч. филиалите в гр. Силистра, гр. Тутракан, гр. Главиница, гр. Дулово и с. Кайнарджа, през 2019 година.

Индивидуален номер на процедурата: 0004600
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-01 15:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Недялка Тодорова
  • Телефон/и за контакт: 0897239815
Документи