Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП- Силистра през 2018/2019г.

Дата и час на публикуване: 2018-02-19 11:22:28
ID номер: 9073087 Статус: затворена

Поръчката включва периодични доставки на 86 номенклатури  лекарствени продукти, описани подробно в Техническата спецификация, за срок от 12 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора за обществената поръчка.Участието в процедурата е комплексно за доставка на всички номенклатури лекарствени продукти.

Посочените количества в Техническата спецификация са прогнозни  и възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а зависят от потребностите и финансовата му обезпеченост.

Индивидуален номер на процедурата: 0003371
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-01 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мариана Дончева
 • Телефон/и за контакт: 0035986 822319
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 11:21:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077986984
  Удостоверено време: 19.02.2018 11:21:25
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 09:21:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по Чл.20, Ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 11:21:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077986991
  Удостоверено време: 19.02.2018 11:21:28
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 09:21:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 11:21:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077986993
  Удостоверено време: 19.02.2018 11:21:30
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 09:21:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 11:21:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077986994
  Удостоверено време: 19.02.2018 11:21:32
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 09:21:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 - Техническо предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 11:21:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077986997
  Удостоверено време: 19.02.2018 11:21:34
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 09:21:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 11:21:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077987001
  Удостоверено време: 19.02.2018 11:21:36
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 09:21:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци №1- №11

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 11:21:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077987006
  Удостоверено време: 19.02.2018 11:21:39
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 09:21:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-02-27 09:57:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078241048
  Удостоверено време: 27.02.2018 09:57:52
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2018 07:57:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-02 14:16:20
 • Информация за извършено плащане от дата 22.03.2018г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 08:15:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079994130
  Удостоверено време: 29.03.2018 08:15:22
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 05:15:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.03.2018г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 08:15:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079994133
  Удостоверено време: 29.03.2018 08:15:25
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 05:15:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.03.2018г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 08:15:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079994139
  Удостоверено време: 29.03.2018 08:15:28
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 05:15:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 22.03.2018г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-29 08:15:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079994141
  Удостоверено време: 29.03.2018 08:15:32
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2018 05:15:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП-Силистра през 2018/2019г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-04-02 08:13:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080297597
  Удостоверено време: 02.04.2018 08:13:59
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2018 05:13:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори