Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Силистра, в т. ч. филиалите в гр. Тутракан, гр. Главиница, гр. Дулово и с. Кайнарджа, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г. и със средства от Фонд „СБКО” през 2017год.

Дата и час на публикуване: 2017-03-20 11:44:31Последна промяна: 2017-03-20 11:43:55
ID номер: 9062474 Статус: приключена

Изборна оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Силистра, в т. ч. филиалите в гр. Тутракан, гр. Главиница, гр. Дулово и с. Кайнарджа, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г. и със средства от Фонд „СБКО” през 2017год.

Индивидуален номер на процедурата: 0002110
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 67000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-28 15:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Стилияна Стоянова – главен счетоводител
 • Телефон/и за контакт: 086/822318
Документи
 • Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-20 11:44:36
  Дата и час на промяна: 2017-03-20 11:46:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068375312
  Удостоверено време: 20.03.2017 11:46:59
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2017 09:46:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-20 11:44:39
  Дата и час на промяна: 2017-03-20 11:48:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068375382
  Удостоверено време: 20.03.2017 11:48:34
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2017 09:48:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-03-29 14:04:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068746376
  Удостоверено време: 29.03.2017 14:04:04
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2017 11:04:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията по чл. 51 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-11 12:40:32
  Дата и час на промяна: 2017-04-11 12:41:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069266729
  Удостоверено време: 11.04.2017 12:41:36
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2017 09:41:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ,УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - ВАУЧЕРИ ПО НАРЕДБА №11/21.12.2005 г

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 13:54:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070130955
  Удостоверено време: 11.05.2017 13:54:36
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 10:54:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ,УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД СБКО

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 13:54:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070130963
  Удостоверено време: 11.05.2017 13:54:40
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 10:54:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 26.04.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:54:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070363377
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:54:16
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:54:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 26.04.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:54:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070363378
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:54:19
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:54:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.05.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:09:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072080198
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:09:30
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:09:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.05.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:09:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072080202
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:09:34
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:09:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.05.2017г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:14:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072080465
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:14:26
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:14:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 29.05.2017г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:14:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072080472
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:14:33
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:14:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 13.06.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:29:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081300
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:29:33
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:29:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 13.06.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:29:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081303
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:29:36
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:29:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 13.06.2017г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:30:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081366
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:30:42
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:30:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 13.06.2017г. към Содексо Пасс България ЕООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:30:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081369
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:30:45
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:30:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.08.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:40:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810232
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:40:09
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:40:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.08.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:40:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810233
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:40:12
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:40:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.08.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:40:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810237
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:40:15
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:40:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.08.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 09:40:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073810239
  Удостоверено време: 05.09.2017 09:40:18
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 06:40:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.09.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:18:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075247061
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:18:35
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:18:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.09.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:18:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075247064
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:18:39
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:18:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 09.10.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:19:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075247102
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:19:39
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:19:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 09.10.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:19:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075247104
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:19:45
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:19:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.11.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:21:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076027085
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:21:23
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:21:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.11.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:21:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076027086
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:21:26
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:21:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 18.12.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:35:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707222
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:35:58
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:35:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 18.12.2017г. към Български пощи ЕАД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:36:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707224
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:36:02
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:36:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори