Център за спешна медицинска помощ - град Силистра

Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП - Силистра през 2017/2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:26Последна промяна: 2017-02-23 11:10:41
ID номер: 9061723 Статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти по техническа спецификация на ЦСМП - Силистра през 2017/2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002021
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Силистра
Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-02 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мариана Дончева - главна мед.сестра
 • Телефон/и за контакт: 086/822319
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429569
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:11:31
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:11:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429571
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:11:34
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:11:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1-Техническа спецификация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429576
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:11:37
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:11:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2-Техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429578
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:11:39
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:11:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3-Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429580
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:11:42
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:11:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №1-Оферта

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429582
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:11:44
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:11:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №2-Представяне на участника

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429585
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:11:47
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:11:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №3-Декларация за срок на валидност на офертата

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429587
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:11:49
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:11:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №4- Декларация за участие или неучастие на подизпълнители

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429592
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:11:55
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:11:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №5- за съгласие на подизпълнител

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:11:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429599
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:11:59
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:11:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №6-Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1т.1,2 и 7

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:12:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429604
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:12:02
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:12:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №7-Декларация за липса на обстоятелства по чл.54,ал.1т.3-5

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:12:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429607
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:12:05
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:12:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №8-Декларация по чл.3, т.8 и чл.4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:12:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429609
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:12:07
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:12:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №9-Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:12:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429611
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:12:10
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:12:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №10-Декларация за приемане на проекта на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:12:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429616
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:12:13
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:12:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №11-Декларация по чл. 261а, ал.1 ЗЛПХМ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 11:12:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067429617
  Удостоверено време: 23.02.2017 11:12:16
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 09:12:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 13:55:21
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067836708
  Удостоверено време: 06.03.2017 13:55:21
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2017 11:55:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:17:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068118218
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:17:06
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:17:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за изпълнение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-03 16:09:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068939573
  Удостоверено време: 03.04.2017 16:09:16
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2017 13:09:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 26.04.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:49:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070363169
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:49:57
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:49:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 26.04.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-19 10:50:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070363175
  Удостоверено време: 19.05.2017 10:50:01
  Удостоверено време по UTC: 19.05.2017 07:50:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.05.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:06:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072080033
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:06:39
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:06:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 17.05.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:06:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072080037
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:06:42
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:06:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.06.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:27:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081175
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:27:22
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:27:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.06.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:27:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081177
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:27:25
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:27:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.06.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:27:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081180
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:27:29
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:27:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.06.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:27:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081183
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:27:31
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:27:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.06.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:27:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081189
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:27:34
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:27:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.06.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:27:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081195
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:27:37
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:27:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.06.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:27:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081197
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:27:40
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:27:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.06.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:27:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081199
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:27:43
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:27:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.06.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:27:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081204
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:27:46
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:27:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 15.06.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-04 14:27:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072081208
  Удостоверено време: 04.07.2017 14:27:50
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2017 11:27:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.08.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:19:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073945094
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:19:07
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:19:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 16.08.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:19:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073945108
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:19:39
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:19:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.08.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:20:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073945125
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:20:13
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:20:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.08.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:20:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073945141
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:20:44
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:20:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 23.08.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:21:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073945164
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:21:16
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:21:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 30.08.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:21:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073945188
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:21:52
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:21:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 30.08.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-11 10:23:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073945242
  Удостоверено време: 11.09.2017 10:23:31
  Удостоверено време по UTC: 11.09.2017 07:23:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 28.09.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 10:16:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075246986
  Удостоверено време: 03.11.2017 10:16:40
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 08:16:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 07.11.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:19:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076027017
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:19:04
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:19:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 07.11.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:19:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076027018
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:19:08
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:19:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 07.11.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:19:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076027020
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:19:11
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:19:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 07.11.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:19:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076027027
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:19:14
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:19:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 07.11.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:19:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076027030
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:19:17
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:19:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 07.11.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:19:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076027033
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:19:21
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:19:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 07.11.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 09:19:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076027034
  Удостоверено време: 06.12.2017 09:19:25
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 07:19:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 18.12.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:33:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707137
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:33:18
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:33:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.12.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:33:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707141
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:33:27
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:33:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 20.12.2017г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-05 14:33:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076707144
  Удостоверено време: 05.01.2018 14:33:30
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2018 12:33:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 25.01.2018г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 13:45:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077570636
  Удостоверено време: 05.02.2018 13:45:25
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 11:45:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 25.01.2018г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 13:45:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077570642
  Удостоверено време: 05.02.2018 13:45:30
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 11:45:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане от дата 25.01.2018г. към Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-05 13:45:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077570647
  Удостоверено време: 05.02.2018 13:45:38
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2018 11:45:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори