ЦСМП - Разград

Доставка на лекарствени продукти сключено Рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-05-10 15:15:21
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-05-10 15:16:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149433439
  Удостоверено време: 10.05.2021 15:16:55
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2021 12:16:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2021-05-10 15:16:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149433442
  Удостоверено време: 10.05.2021 15:16:57
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2021 12:16:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол и доклад от работата на комисията.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 13:19:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150976432
  Удостоверено време: 28.05.2021 13:19:20
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 10:19:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 13:19:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150976437
  Удостоверено време: 28.05.2021 13:19:23
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 10:19:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-22 08:43:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155704038
  Удостоверено време: 22.07.2021 08:43:52
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2021 05:43:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-22 08:43:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155704044
  Удостоверено време: 22.07.2021 08:43:56
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2021 05:43:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-22 08:43:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155704049
  Удостоверено време: 22.07.2021 08:43:59
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2021 05:43:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-07-29 10:11:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156355298
  Удостоверено време: 29.07.2021 10:11:29
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2021 07:11:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-02-07 13:30:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174159569
  Удостоверено време: 07.02.2022 13:30:31
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2022 11:30:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори