ЦСМП - Разград

„ Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомотерапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" по Рамково споразумение № РД-11-102/ 25.02.2021 г. по обособена позиция № 1 за нуждите на ЦСМП-Разград“

Дата и час на публикуване: 2021-03-29 12:24:27
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-29 12:27:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145815346
  Удостоверено време: 29.03.2021 12:27:11
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2021 09:27:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2021-03-29 12:27:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145815350
  Удостоверено време: 29.03.2021 12:27:14
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2021 09:27:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 12:05:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147334446
  Удостоверено време: 16.04.2021 12:05:59
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 09:05:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол и доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-16 12:06:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147334462
  Удостоверено време: 16.04.2021 12:06:03
  Удостоверено време по UTC: 16.04.2021 09:06:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-21 09:42:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155642393
  Удостоверено време: 21.07.2021 09:42:37
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2021 06:42:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-21 09:42:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155642401
  Удостоверено време: 21.07.2021 09:42:40
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2021 06:42:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-07-29 10:09:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156355153
  Удостоверено време: 29.07.2021 10:09:29
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2021 07:09:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-02-07 13:29:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174159494
  Удостоверено време: 07.02.2022 13:29:51
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2022 11:29:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори