ЦСМП - Разград

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА В "КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-62/01.02.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:47:59
Документи
 • ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА В "КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-62/01.02.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:48:54
  Дата и час на промяна: 2021-02-22 10:08:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142878918
  Удостоверено време: 22.02.2021 10:08:52
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2021 08:08:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА В "КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-62/01.02.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:48:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142779069
  Удостоверено време: 19.02.2021 14:48:57
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2021 12:48:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомление

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-04 11:22:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000143808172
  Удостоверено време: 04.03.2021 11:22:58
  Удостоверено време по UTC: 04.03.2021 09:22:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол и Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-16 14:08:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144723975
  Удостоверено време: 16.03.2021 14:08:07
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2021 12:08:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №РД-01-21/16.03.2021 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-03-16 14:08:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144724016
  Удостоверено време: 16.03.2021 14:08:12
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2021 12:08:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-21 09:19:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155640585
  Удостоверено време: 21.07.2021 09:19:26
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2021 06:19:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-21 09:19:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155640595
  Удостоверено време: 21.07.2021 09:19:29
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2021 06:19:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-07-29 10:08:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156355061
  Удостоверено време: 29.07.2021 10:08:31
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2021 07:08:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-02-07 13:29:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174159409
  Удостоверено време: 07.02.2022 13:29:01
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2022 11:29:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори