ЦСМП - Разград

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА В "КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-62/01.02.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:47:59
Документи
 • ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА В "КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-62/01.02.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:48:54
  Дата и час на промяна: 2021-02-22 10:08:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142878918
  Удостоверено време: 22.02.2021 10:08:52
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2021 08:08:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА В "КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-62/01.02.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:48:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142779069
  Удостоверено време: 19.02.2021 14:48:57
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2021 12:48:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори