ЦСМП - Разград

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА С "СЪРДЕЧНО СЪДОВА СИСТЕМА" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-55/28.01.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:45:13
Документи
 • ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА С "СЪРДЕЧНО СЪДОВА СИСТЕМА" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-55/28.01.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:46:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142778871
  Удостоверено време: 19.02.2021 14:46:10
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2021 12:46:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ АНАТОМО-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА С "СЪРДЕЧНО СЪДОВА СИСТЕМА" ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД-11-55/28.01.2021 Г. ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-02-19 14:46:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142778873
  Удостоверено време: 19.02.2021 14:46:12
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2021 12:46:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол и доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 11:20:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144580470
  Удостоверено време: 15.03.2021 11:20:10
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 09:20:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 11:20:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144580475
  Удостоверено време: 15.03.2021 11:20:13
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 09:20:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-20 10:17:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155579694
  Удостоверено време: 20.07.2021 10:17:17
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2021 07:17:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-29 10:06:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156354955
  Удостоверено време: 29.07.2021 10:06:55
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2021 07:06:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-07-29 10:07:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156355001
  Удостоверено време: 29.07.2021 10:07:34
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2021 07:07:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2022-02-07 13:28:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174159353
  Удостоверено време: 07.02.2022 13:28:19
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2022 11:28:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори