ЦСМП - град Разград

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-РАЗГРАД

Дата и час на публикуване: 2019-05-14 11:27:39
Документи
 • ПОКАНА от 14.05.2019 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-05-14 11:28:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100612518
  Удостоверено време: 14.05.2019 11:28:50
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2019 08:28:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ от 22.05.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-22 12:03:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101184246
  Удостоверено време: 22.05.2019 12:03:07
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2019 09:03:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКЛАД ОТ 22.05.2019 Г. за резултатите от работата на комисията.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-22 12:04:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101184408
  Удостоверено време: 22.05.2019 12:04:59
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2019 09:04:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ №РД-01-43/22.05.2019 г. за определяне на изпълнител.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-22 12:06:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101184502
  Удостоверено време: 22.05.2019 12:06:10
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2019 09:06:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 09:25:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105027564
  Удостоверено време: 16.07.2019 09:25:36
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 06:25:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 09:27:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105027646
  Удостоверено време: 16.07.2019 09:27:07
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 06:27:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори