ЦСМП - Разград

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Разград

Дата и час на публикуване: 2021-10-06 13:29:41
Статус: възложена

Обществената поръчка е за доставка на нетна електрическа енергия- ниско напрежение за обектите на ЦСМП-Разград, находящи се в гр.Разград, гр.Исперих, гр.Кубрат, гр.Цар Калоян и гр.Лозница.

Индивидуален номер на процедурата: 0006968
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 65000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-10-18 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: НЕЛИ ВЪЛЧЕВА
 • Телефон/и за контакт: 084661682 : 084661683
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-10-06 13:31:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000162483723
  Удостоверено време: 06.10.2021 13:31:54
  Удостоверено време по UTC: 06.10.2021 10:31:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 23.11.2021 г

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-11-30 15:16:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167580379
  Удостоверено време: 30.11.2021 15:16:48
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2021 13:16:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от 30.11.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-11-30 15:16:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000167580398
  Удостоверено време: 30.11.2021 15:16:52
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2021 13:16:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2022-02-11 09:49:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174674070
  Удостоверено време: 11.02.2022 09:49:44
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2022 07:49:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на ОП

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2022-02-11 09:49:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000174674079
  Удостоверено време: 11.02.2022 09:49:49
  Удостоверено време по UTC: 11.02.2022 07:49:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори