ЦСМП - Разград

Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП-Разград

Дата и час на публикуване: 2021-03-25 13:46:17
Статус: възложена

Отпечатване и периодични доставки на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП-Разград за срок от 18 месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0006722
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 57000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-05 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: д-р Николай Йоцов-директор: Нели Вълчева-гл.счетоводител
 • Телефон/и за контакт: 084661682 : 084661683
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-03-25 13:50:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145578502
  Удостоверено време: 25.03.2021 13:50:31
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2021 11:50:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-25 13:58:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145579109
  Удостоверено време: 25.03.2021 13:58:36
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2021 11:58:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2021-03-25 14:00:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145579274
  Удостоверено време: 25.03.2021 14:00:43
  Удостоверено време по UTC: 25.03.2021 12:00:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоколи от работата на комисията.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-13 12:42:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149631239
  Удостоверено време: 13.05.2021 12:42:23
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2021 09:42:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 14:34:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150982723
  Удостоверено време: 28.05.2021 14:34:44
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 11:34:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-28 14:34:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150982729
  Удостоверено време: 28.05.2021 14:34:47
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2021 11:34:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори