ЦСМП - Разград

Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП-Разград

Дата и час на публикуване: 2021-03-25 13:46:17
Статус: отворена

Отпечатване и периодични доставки на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП-Разград за срок от 18 месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0006722
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 57000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2021-04-05 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Николай Йоцов-директор: Нели Вълчева-гл.счетоводител
  • Телефон/и за контакт: 084661682 : 084661683
Документи