ЦСМП - Разград

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-РАЗГРАД

Дата и час на публикуване: 2020-01-13 12:24:43
Статус: прекратена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Разград

Индивидуален номер на процедурата: 0005880
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 53147.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-27 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антония Стоянова -гл.мед.специалист: Нели Вълчева-гл.счетоводител
 • Телефон/и за контакт: 0893389220 : 084661683
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-13 12:51:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115998733
  Удостоверено време: 13.01.2020 12:51:03
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2020 10:51:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-13 12:52:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115998785
  Удостоверено време: 13.01.2020 12:52:10
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2020 10:52:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-01-13 12:53:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115998878
  Удостоверено време: 13.01.2020 12:53:27
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2020 10:53:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикува в профила на купувача обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-01-13 13:28:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116000879
  Удостоверено време: 13.01.2020 13:28:42
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2020 11:28:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по обява №26-02-1/13.01.2020 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-01-28 12:11:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116989291
  Удостоверено време: 28.01.2020 12:11:40
  Удостоверено време по UTC: 28.01.2020 10:11:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на оферти, утвърден от възложителя.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-05 14:08:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117483250
  Удостоверено време: 05.02.2020 14:08:06
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2020 12:08:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за прекратяване на обществена поръчка по чл.193 от ЗОП.

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-05 14:09:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117483378
  Удостоверено време: 05.02.2020 14:09:37
  Удостоверено време по UTC: 05.02.2020 12:09:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори