ЦСМП - Разград

Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП-Разград

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 10:32:25Последна промяна: 2019-12-16 11:23:26
Статус: възложена

Отпечатване и доставяне на ваучери за храна за нуждите на ЦСМП- Разград за срок от 12 месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0005824
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 41160.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-07 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Д-Р НИКОЛАЙ ЙОЦОВ, НЕЛИ ВЪЛЧЕВА
 • Телефон/и за контакт: 084 66 16 82 084 66 16 83
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-12-16 11:44:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114296549
  Удостоверено време: 16.12.2019 11:44:56
  Удостоверено време по UTC: 16.12.2019 09:44:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, възлагана по реда на чл.187 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-16 11:45:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114296553
  Удостоверено време: 16.12.2019 11:45:00
  Удостоверено време по UTC: 16.12.2019 09:45:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44,ал.3,т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-12-16 11:45:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114296558
  Удостоверено време: 16.12.2019 11:45:05
  Удостоверено време по UTC: 16.12.2019 09:45:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-12-16 11:45:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114296565
  Удостоверено време: 16.12.2019 11:45:09
  Удостоверено време по UTC: 16.12.2019 09:45:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за провеждане на жребий.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-01-24 10:52:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116860873
  Удостоверено време: 24.01.2020 10:52:46
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2020 08:52:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 за отваряне,разглеждане, оценка и класиране на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 12:56:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117037905
  Удостоверено време: 29.01.2020 12:56:10
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 10:56:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 за отваряне,разглеждане, оценка и класиране на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 12:56:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117037907
  Удостоверено време: 29.01.2020 12:56:14
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 10:56:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 за отваряне,разглеждане, оценка и класиране на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-29 12:56:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117037909
  Удостоверено време: 29.01.2020 12:56:16
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2020 10:56:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-05 09:55:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119427306
  Удостоверено време: 05.03.2020 09:55:30
  Удостоверено време по UTC: 05.03.2020 07:55:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори