ЦСМП - Разград

ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП - РАЗГРАД

Дата и час на публикуване: 2018-12-18 11:22:18
Статус: възложена

Отпечатване и периодични доставки на ваучери за храна по Наредба№7 от 09.07.2003 г. издадена от МТСП и МФ, за срок от 12 месеца.

Ваучерите за храна са предназначени за работещите в ЦСМР- Разград, във филиалите в гр.Разград, гр.Исперих, гр.Кубрат, гр.Цар Калоян и гр.Лозница и са с прогнозно ориентировъчно количество 8500 броя.

Индивидуален номер на процедурата: 0004489
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 37000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-07 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Д-Р НИКОЛАЙ ЙОЦОВ, НЕЛИ ВЪЛЧЕВА
 • Телефон/и за контакт: 084 66 16 82 084 66 16 83
Документи
 • ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 12:10:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093600012
  Удостоверено време: 18.12.2018 12:10:43
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 10:10:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 12:10:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093600015
  Удостоверено време: 18.12.2018 12:10:49
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 10:10:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 12:10:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093600019
  Удостоверено време: 18.12.2018 12:10:54
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 10:10:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 13:02:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093602539
  Удостоверено време: 18.12.2018 13:02:51
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 11:02:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ОБЯВА 26-02-1/18.12.2018 Г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 10:01:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094153304
  Удостоверено време: 08.01.2019 10:01:26
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 08:01:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ №1 ОТ 16.01.2019 Г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-17 11:55:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094454746
  Удостоверено време: 17.01.2019 11:55:12
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2019 09:55:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-25 10:44:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094714464
  Удостоверено време: 25.01.2019 10:44:31
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2019 08:44:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ №2 ОТ 25.01.2019г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:39:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094829748
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:39:14
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:39:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ №3 ОТ 29.01.2019г., утвърден от възложителя

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-29 11:40:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094829821
  Удостоверено време: 29.01.2019 11:40:30
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2019 09:40:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР ОТ 05.02.2019 г. С "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-13 14:01:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095337571
  Удостоверено време: 13.02.2019 14:01:47
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2019 12:01:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори