Център за спешна медицинска помощ - град Разград

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА ЦСМП- РАЗГРАД ПРЕЗ 2018 Г. И 2019 Г.

Дата и час на публикуване: 2018-01-10 15:20:40Последна промяна: 2018-01-10 15:14:09
Статус: отворена

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА 33 ВИДА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ОПИСАНИ ПОДРОБНО В ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Индивидуален номер на процедурата: 0003263
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-19 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Д-Р НИКОЛАЙ ЙОЦОВ, М.Ф АНТОНИЯ СТОЯНОВА
 • Телефон/и за контакт: 084661682
Документи
 • ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 15:10:29
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076826243
  Удостоверено време: 10.01.2018 15:10:29
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2018 13:10:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 15:10:34
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076826248
  Удостоверено време: 10.01.2018 15:10:34
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2018 13:10:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 15:11:00
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076826269
  Удостоверено време: 10.01.2018 15:11:00
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2018 13:11:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 , Т.1 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-10 15:11:05
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076826275
  Удостоверено време: 10.01.2018 15:11:05
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2018 13:11:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори