ЦСМП - Разград

Доставка на медикаменти за ЦСМР - Разград за 2017

Дата и час на публикуване: 2016-12-06 14:58:57
ID номер: 9059535 Статус: възложена

Доставка на медикаменти за ЦСМП-Разград през 2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001694
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 37500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Николай Георгиев Йоцов-директор, Антония Стоянова-гл.мед. специалист
 • Телефон/и за контакт: 084 661682
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-06 15:09:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059505551
  Удостоверено време: 06.12.2016 15:09:27
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2016 13:09:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-06 15:09:27
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-06 15:09:27
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 14:19:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060901572
  Удостоверено време: 15.12.2016 14:19:27
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2016 12:19:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 15:34:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061877836
  Удостоверено време: 21.12.2016 15:34:33
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 13:34:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-24 15:19:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065458687
  Удостоверено време: 24.01.2017 15:19:26
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2017 13:19:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори