ЦСМП - Разград

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-РАЗГРАД.

Дата и час на публикуване: 2019-11-20 16:00:47
Статус: възложена

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ТЪРГУВАНО НА СТОКОВА БОРСА - ДИЗЕЛОВО ГОРИВО С ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО 50000 ЛИТРА, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП-РАЗГРАД И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ, ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА , ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ.

ПОСОЧЕНОТО КОЛИЧЕСТВО ГОРИВО Е ОРИЕНТИРОВЪЧНО И ПРОГНОЗНО И НЕ ПОРАЖДА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДА ГО ПОРЪЧА И ЗАКУПИ В ТОЗИ ОБЕМ, КАТО ДОСТВКИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА СА В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЯ.

Индивидуален номер на процедурата: 0005731
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200-9
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Д-Р НИКОЛАЙ ЙОЦОВ, НЕЛИ ВЪЛЧЕВА
 • Телефон/и за контакт: 084 66 16 82 084 66 16 83
Документи
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 16:03:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112774043
  Удостоверено време: 20.11.2019 16:03:51
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 14:03:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 16:03:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112774048
  Удостоверено време: 20.11.2019 16:03:57
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 14:03:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • БОРСОВ ДОГОВОР

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-23 12:16:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114815773
  Удостоверено време: 23.12.2019 12:16:01
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2019 10:16:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-12-23 12:16:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114815838
  Удостоверено време: 23.12.2019 12:16:06
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2019 10:16:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори