ЦСМП - Разград

Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП - Разград

Дата и час на публикуване: 2015-11-10 11:41:39Последна промяна: 2016-10-31 11:45:05
ID номер: 9047464 Статус: възложена

Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП - Разград, съгласно Приложение 1 чл. 10 от Наредба 25 от 01.11.1999 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001477
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 37500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-25 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-10 11:41:39
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-10 11:41:39
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-30 11:43:30
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-11 11:44:12