ЦСМП - Разград

Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП Разград

Дата и час на публикуване: 2014-11-21 11:24:13Последна промяна: 2016-10-31 11:28:00
Статус: възложена

Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП Разград

Индивидуален номер на процедурата: 0001475
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 33000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-05 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-21 11:24:13
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-21 11:24:13
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-05 11:26:28
 • Банкова гаранция

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2014-12-16 11:26:59
 • Плащане по договор за периода: от 21.01.2015г. до 03.12.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-31 11:27:41