ЦСМП - Разград

Доставка на автомобилни горива (бензин, дизел и А95Н), чрез най-малко три и повече бензиностанции в област Разград, при осигурен 24 часов достъп всеки ден от годината

Дата и час на публикуване: 2014-11-20 11:15:20Последна промяна: 2016-10-31 11:21:34
Статус: възложена

Доставка на автомобилни горива (бензин, дизел и А95Н), чрез най-малко три и повече бензиностанции в област Разград, при осигурен 24 часов достъп всеки ден от годината 

Индивидуален номер на процедурата: 0001474
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 55000.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-03 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 11:15:20
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 11:15:20
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-04 17:00:00
 • Договор - Петрол АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-12 11:18:07
 • Банкова гаранция

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-01-13 11:18:56
 • Плащане по договор за периода: от 31.01.2015г. до 31.12.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-31 11:20:36