ЦСМП - Разград

Доставка на мултифункционален дефибрилатор ЕКГ монитор 

Дата и час на публикуване: 2014-11-24 11:09:19Последна промяна: 2016-10-31 11:12:07
Статус: възложена

Доставка на мултифункционален дефибрилатор ЕКГ монитор


Индивидуален номер на процедурата: 0001473
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 16100.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33124100
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-03 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-24 11:09:19
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-24 11:09:19
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-04 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-10 11:11:56