ЦСМП - Разград

Доставка на : 1. Мултифункционален ЕКГ Дефибрилатор Монитор - 1 бр. 2. Дефибрилатор - 1 бр. 3. Електрокардиограф - 2 бр. 4. Респиратор (портативен транспортен винтилатор) - 2 бр. 5. Портативна аспирационна помпа - 2 бр. 6. Лопатъчна носилка - 1 бр. 7. Вакуумен дюшек - 1 бр.

Дата и час на публикуване: 2014-10-28 10:53:53Последна промяна: 2016-10-31 11:05:13
ID номер: 9035212 Статус: възложена

Доставка на : 1. Мултифункционален ЕКГ Дефибрилатор Монитор - 1 бр. 2. Дефибрилатор - 1 бр. 3. Електрокардиограф - 2 бр. 4. Респиратор (портативен транспортен винтилатор) - 2 бр. 5. Портативна аспирационна помпа - 2 бр. 6. Лопатъчна носилка - 1 бр. 7. Вакуумен дюшек - 1 бр.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001471
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 42000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33120000, 33124100, 33190000, 33196000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-06 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 10:53:53
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 10:53:53
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 17:00:00
 • Договор за Вакумен Дюшек

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 11:02:28
 • Договор за Мултифункционален ЕКГ Дефибрилатор Монитор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 11:03:17
 • Договор за Респиратор - Транспортен Вентилатор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 11:03:17
 • Договор за Портативна Аспираторна Помпа

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-20 11:03:17
 • Договор за дефибрилатор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 11:04:44
 • Договор за Електрокардиограф

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 11:04:44