ЦСМП - Разград

Доставка на един брой санитарет автомобил за нуждите на ЦСМП - Разград

Дата и час на публикуване: 2014-11-04 10:40:57Последна промяна: 2016-10-31 10:50:15
Статус: затворена

Доставка на един брой санитарет автомобил за нуждите на ЦСМП - Разград

Индивидуален номер на процедурата: 0001468
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-13 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-04 10:40:57
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-11-04 10:40:57
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-11-04 10:40:57
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-14 17:00:00