ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствен продукт с международно непатентно наименование Paraverine, Drotaverine, Atropine, Butylscorolamine, Metoclopramide /Solution for injection/ , Calcium gluconate, за нуждите на ЦСМП-Пазарджик, по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г.,

Дата и час на публикуване: 2021-04-20 14:08:20
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-20 14:11:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147764655
  Удостоверено време: 20.04.2021 14:11:00
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2021 11:11:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор проект

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-20 14:11:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147764670
  Удостоверено време: 20.04.2021 14:11:08
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2021 11:11:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл.44, ал.3, т.1 по ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-20 14:11:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147764690
  Удостоверено време: 20.04.2021 14:11:22
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2021 11:11:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/11.05.2021 г. по РС № РД-11-163/29.03.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-05-26 11:41:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150832243
  Удостоверено време: 26.05.2021 11:41:22
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2021 08:41:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/01.06.2021 г.по РС № РД-11-163/29.03.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-06-01 13:58:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000151200523
  Удостоверено време: 01.06.2021 13:58:01
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2021 10:58:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 от 07.06.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-06-10 15:49:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000152151512
  Удостоверено време: 10.06.2021 15:49:34
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2021 12:49:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от 07.06.2021 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-06-10 15:49:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000152151521
  Удостоверено време: 10.06.2021 15:49:37
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2021 12:49:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 9 от 10.06.2021 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-10 15:49:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000152151530
  Удостоверено време: 10.06.2021 15:49:39
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2021 12:49:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 23/21.07.2021 г. Софарма Трейдинг АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-22 12:47:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000155723787
  Удостоверено време: 22.07.2021 12:47:08
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2021 09:47:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка по Договор № 23/21.07.21

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-08-02 17:03:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000156721716
  Удостоверено време: 02.08.2021 17:03:12
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2021 14:03:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори