Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:07Последна промяна: 2017-09-26 16:00:55
АОП номер: 00179-2017-0003 Статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП - Пазарджик

Индивидуален номер на процедурата: 0002930
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 56000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-11 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение за откриване на процедура № РД-16-2454/26.09.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:21
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320440
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:01:21
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:01:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за участие в процедура на пряко договаряне

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320444
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:01:25
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:01:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-89/26.09.2017 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320449
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:01:30
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:01:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320455
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:01:33
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:01:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320460
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:01:38
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:01:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320464
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:01:41
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:01:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320467
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:01:46
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:01:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320469
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:01:51
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:01:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320471
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:01:55
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:01:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за количества лекарствени продукти

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:01:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320474
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:01:58
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:01:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съгласие от подизпълнител

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320478
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:02
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съответствие на цени

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320482
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:06
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.6 ал.2 от ЗМПИ

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320486
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:16
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за приемане условията в проекта на договора

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320489
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:20
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за специалните изисквания по чл.47 ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320492
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:26
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за срок на валидност на офертата

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320497
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:31
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.3т.8 и чл.4 от ЗЮИФОДРЮПДРСТЛТ

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320504
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:37
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54 ал.1 т.1,2 и 7 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320508
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:41
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54 ал.1 т.3,4 и 5 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320520
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:45
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация разрешителни

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320529
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:49
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация съгласие отложено плащане

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320531
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:54
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Опис на представените документи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:02:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320534
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:02:58
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:02:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление за участие

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:03:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320538
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:03:03
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:03:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-26 16:03:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074320543
  Удостоверено време: 26.09.2017 16:03:07
  Удостоверено време по UTC: 26.09.2017 13:03:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Променена документация за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 13:40:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074344152
  Удостоверено време: 27.09.2017 13:40:39
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 10:40:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/11.10.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-17 14:30:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074827607
  Удостоверено време: 17.10.2017 14:30:21
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2017 11:30:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията по чл.67ал.6 и чл.60ал.1 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-17 14:30:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074827617
  Удостоверено време: 17.10.2017 14:30:38
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2017 11:30:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 18/17.10.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-17 14:31:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074827633
  Удостоверено време: 17.10.2017 14:31:00
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2017 11:31:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 32/03.11.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-06 14:39:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075311485
  Удостоверено време: 06.11.2017 14:39:27
  Удостоверено време по UTC: 06.11.2017 12:39:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка за доставка на лекарствени продукти

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-11-06 14:40:09
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075311515
  Удостоверено време: 06.11.2017 14:40:09
  Удостоверено време по UTC: 06.11.2017 12:40:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 13.07.2018 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-13 15:40:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087975905
  Удостоверено време: 13.07.2018 15:40:26
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2018 12:40:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-07-13 15:44:36
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087976327
  Удостоверено време: 13.07.2018 15:44:36
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2018 12:44:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за доставка на лекарствени продукти

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-31 11:21:13
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089100320
  Удостоверено време: 31.07.2018 11:21:13
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2018 08:21:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори