Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП Пазарджик /по обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Доставка на лекарствени продукти, Обособена позиция № 2 - Доставка на медицински изделия

Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:30:19Последна промяна: 2017-07-24 14:30:02
АОП номер: 00179-2017-0002 Статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на ЦСМП Пазарджик / по обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Доставка на лекарствени продукти, Обособена позиция № 2 - Доставка на медицински изделия

Индивидуален номер на процедурата: 0002621
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 78000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000;33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-16 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:30:54
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684527
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:30:54
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:30:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:32:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684601
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:32:25
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:32:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-62/24.07.2017 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:32:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684613
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:32:42
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:32:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:33:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684634
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:33:23
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:33:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:33:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684644
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:33:45
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:33:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация лекарствени продукти

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:34:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684661
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:34:17
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:34:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация медицински изделия

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:34:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684686
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:34:58
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:34:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за количества лекарствени продукти

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:35:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684726
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:35:55
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:35:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за количества медицински изделия

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:36:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684756
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:36:29
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:36:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съгласие от подизпълнител

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:36:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684766
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:36:43
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:36:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съответствие на цени

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:37:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684785
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:37:03
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:37:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМСИП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:37:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684799
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:37:16
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:37:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за приемане на условията в проекта

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:37:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684810
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:37:31
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:37:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за специалните изисквания, съгласно чл.47 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:37:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684820
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:37:44
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:37:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за срока на валидност на офертата

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:38:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684836
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:38:06
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:38:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗЮИФОДРЮПДРСТЛТ

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:38:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684852
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:38:45
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:38:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:39:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684864
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:39:10
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:39:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54,ал.1,т.3,4 и 7 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:39:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684871
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:39:28
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:39:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация разрешителни

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:39:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684877
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:39:44
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:39:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за отложено плащане

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:39:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684891
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:39:58
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:39:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Опис на представените документи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:40:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684915
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:40:28
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:40:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление за участие

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:40:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684929
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:40:48
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:40:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:41:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684944
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:41:06
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:41:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение лекарствени продукти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:41:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684964
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:41:43
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:41:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение медицински изделия

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:42:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072684982
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:42:17
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:42:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение лекарствени продукти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:42:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072685001
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:42:58
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:42:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение медицински изделия

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:43:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072685015
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:43:26
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:43:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор лекарствени продукти

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:44:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072685039
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:44:12
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:44:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор медицински изделия

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-24 14:45:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072685070
  Удостоверено време: 24.07.2017 14:45:07
  Удостоверено време по UTC: 24.07.2017 11:45:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/16.08.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-16 13:30:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073306920
  Удостоверено време: 16.08.2017 13:30:21
  Удостоверено време по UTC: 16.08.2017 10:30:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/28.08.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 15:38:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073617369
  Удостоверено време: 28.08.2017 15:38:25
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 12:38:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение от 28.08.2017 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 15:39:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073617418
  Удостоверено време: 28.08.2017 15:39:19
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 12:39:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3/31.08.2017

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-01 15:01:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073733125
  Удостоверено време: 01.09.2017 15:01:44
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2017 12:01:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 14/01.09.2017 г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-09-01 15:01:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073733128
  Удостоверено време: 01.09.2017 15:01:48
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2017 12:01:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 15/01.09.2017 г.

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-09-01 15:01:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073733130
  Удостоверено време: 01.09.2017 15:01:53
  Удостоверено време по UTC: 01.09.2017 12:01:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване на обществена поръчка по обособена позиция № 1 - лек.продукти

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-20 14:14:41
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074190097
  Удостоверено време: 20.09.2017 14:14:41
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2017 11:14:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 29/29.09.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 13:52:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074685213
  Удостоверено време: 11.10.2017 13:52:57
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 10:52:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-11 13:54:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074685264
  Удостоверено време: 11.10.2017 13:54:16
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2017 10:54:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за доставка на медицински изделия

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-31 11:25:29
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089100632
  Удостоверено време: 31.07.2018 11:25:29
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2018 08:25:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори