Център за спешна медицинска помощ - град Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП Пазарджик /по обособени позиции/, както следва:Обособена позиция № 1 - Доставка на лекарствени продукти; Обособена позиция № 2 - Доставка на медицински изделия и Обособена позиция № 3 - Доставка на дезинфектанти

Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:59:33Последна промяна: 2017-06-27 16:47:53
АОП номер: 00179-2017-0001 Статус: приключена

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП Пазарджик /по обособени позиции/, както следва:Обособена позиция № 1 - Доставка на лекарствени продукти; Обособена позиция № 2 - Доставка на дезинфектанти и Обособена позиция № 3 - Доставка на дезинфектанти

Индивидуален номер на процедурата: 0002366
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 80500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000;33140000;24455000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-15 10:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Колина Тилова
 • Телефон/и за контакт: 034/444564; 034/444574
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:55:21
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488120
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:55:21
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:55:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:55:35
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488135
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:55:35
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:55:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД-03-44/23.05.2017 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:55:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488148
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:55:55
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:55:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:56:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488152
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:56:03
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:56:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Описание на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:56:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488155
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:56:10
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:56:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация лекарствени продукти

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:56:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488163
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:56:20
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:56:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация медицински изделия

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:56:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488182
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:56:38
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:56:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация дезинфектанти

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:56:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488193
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:56:46
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:56:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за количества лекарствени продукти

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:56:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488201
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:56:54
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:56:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за количества медицински изделия

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:57:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488210
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:57:01
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:57:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съгласие от подизпълнител

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:57:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488223
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:57:13
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:57:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за съответствие на цени

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:57:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488230
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:57:22
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:57:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМСИП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:57:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488232
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:57:28
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:57:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за приемане на условията в проекта на договора

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:57:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488240
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:57:34
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:57:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за специалните изисквания, съгласно чл.47 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:57:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488249
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:57:44
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:57:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за срока на валидност на офертата

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:57:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488252
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:57:53
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:57:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗЮИФОДРЮПДРСТЛТ

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:58:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488262
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:58:01
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:58:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:58:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488267
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:58:07
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:58:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл.54,ал.1,т.3,4 и 5 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:58:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488276
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:58:16
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:58:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация разрешителни

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:58:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488285
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:58:26
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:58:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за отложено плащане

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:58:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488294
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:58:33
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:58:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Опис на представените документи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:58:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488302
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:58:40
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:58:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заявление за участие

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:58:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488307
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:58:49
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:58:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец ЕЕДОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:58:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488316
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:58:55
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:58:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор лекарствени продукти

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:59:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488322
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:59:02
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:59:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор медицински изделия

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:59:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488328
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:59:13
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:59:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор дезинфектанти

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 16:59:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488367
  Удостоверено време: 23.05.2017 16:59:55
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 13:59:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение лекарствени продукти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 17:06:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488627
  Удостоверено време: 23.05.2017 17:06:09
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 14:06:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение медицински изделия

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 17:12:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488831
  Удостоверено време: 23.05.2017 17:12:35
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 14:12:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически предложение дезинфектанти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 17:12:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488836
  Удостоверено време: 23.05.2017 17:12:47
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 14:12:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение лекарствени продукти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 17:13:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488850
  Удостоверено време: 23.05.2017 17:13:11
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 14:13:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение медицински изделия

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 17:13:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488869
  Удостоверено време: 23.05.2017 17:13:47
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 14:13:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение дезинфектанти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-23 17:14:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070488880
  Удостоверено време: 23.05.2017 17:14:11
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2017 14:14:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомление

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-06-13 14:25:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071201324
  Удостоверено време: 13.06.2017 14:25:03
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2017 11:25:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/15.06.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-15 15:20:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071304214
  Удостоверено време: 15.06.2017 15:20:49
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2017 12:20:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/27.06.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-27 15:02:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071799130
  Удостоверено време: 27.06.2017 15:02:14
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2017 12:02:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-06-27 15:03:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071799188
  Удостоверено време: 27.06.2017 15:03:26
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2017 12:03:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3/30.06.2017

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 15:21:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071969417
  Удостоверено време: 30.06.2017 15:21:45
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 12:21:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 11/30.06.2017 г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 15:52:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071970975
  Удостоверено време: 30.06.2017 15:52:06
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 12:52:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 12/30.06.2017 г.

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 15:53:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071971039
  Удостоверено време: 30.06.2017 15:53:18
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 12:53:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - частично прекратяване

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-19 14:57:30
  Дата и час на промяна: 2017-07-19 15:32:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072557853
  Удостоверено време: 19.07.2017 15:32:40
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2017 12:32:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-19 15:34:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072557979
  Удостоверено време: 19.07.2017 15:34:53
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2017 12:34:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 20 / 19.07.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-07-19 15:37:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072558124
  Удостоверено време: 19.07.2017 15:37:43
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2017 12:37:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за прекратяване на обществена поръчка по обособена позиция № 1 - лекарствени продукти

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-20 14:18:10
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074190235
  Удостоверено време: 20.09.2017 14:18:10
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2017 11:18:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за доставка на дезинфектанти

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-31 11:08:59
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089099365
  Удостоверено време: 31.07.2018 11:08:59
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2018 08:08:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори