ЦСМП - Кърджали

Минипроцедура по РС-11-163

Дата и час на публикуване: 2021-05-13 14:12:49
Документи
 • Покана по РС №-163

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-05-13 14:31:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149639882
  Удостоверено време: 13.05.2021 14:31:30
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2021 11:31:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор по РС №11-163

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-05-13 14:32:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149639939
  Удостоверено време: 13.05.2021 14:32:04
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2021 11:32:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед комисия по РС № 11-163

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-05-21 09:37:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150334286
  Удостоверено време: 21.05.2021 09:37:28
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2021 06:37:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-06-16 11:45:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000152508769
  Удостоверено време: 16.06.2021 11:45:03
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2021 08:45:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение по РС-11-163

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-06-22 10:05:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000153041740
  Удостоверено време: 22.06.2021 10:05:34
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2021 07:05:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с Дансон ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-07-13 09:48:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000154945077
  Удостоверено време: 13.07.2021 09:48:26
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2021 06:48:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-09-13 16:35:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160346488
  Удостоверено време: 13.09.2021 16:35:25
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2021 13:35:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори