ЦСМП - Кърджали

Минипроцедура по РС № 11-151

Дата и час на публикуване: 2021-04-01 09:03:26
Документи
 • Покана за минипрацедура по РС № 11-151

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-01 10:01:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146040971
  Удостоверено време: 01.04.2021 10:01:42
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2021 07:01:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор по РС № 11-151

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-01 10:02:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146041027
  Удостоверено време: 01.04.2021 10:02:27
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2021 07:02:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 15:55:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148415700
  Удостоверено време: 27.04.2021 15:55:02
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 12:55:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-27 15:55:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148415729
  Удостоверено време: 27.04.2021 15:55:30
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2021 12:55:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-28 10:57:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000148459466
  Удостоверено време: 28.04.2021 10:57:23
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2021 07:57:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-09-13 16:37:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160346722
  Удостоверено време: 13.09.2021 16:37:49
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2021 13:37:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори