ЦСМП - Кърджали

Минипроцедура по РС 11-110/01.03.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-03-15 13:04:52
Документи
 • покана по РС 11-110

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 13:06:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144591376
  Удостоверено време: 15.03.2021 13:06:22
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 11:06:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проект на договор по РС 11-110

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 13:07:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144591419
  Удостоверено време: 15.03.2021 13:07:00
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 11:07:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проект на договор по РС 11-110

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 13:07:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144591420
  Удостоверено време: 15.03.2021 13:07:04
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 11:07:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за комисия по РС № 11-110

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-23 10:48:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145217714
  Удостоверено време: 23.03.2021 10:48:22
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2021 08:48:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-08 14:28:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146622507
  Удостоверено време: 08.04.2021 14:28:00
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2021 11:28:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-09 12:40:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146699122
  Удостоверено време: 09.04.2021 12:40:34
  Удостоверено време по UTC: 09.04.2021 09:40:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-13 13:04:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147122561
  Удостоверено време: 13.04.2021 13:04:22
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2021 10:04:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-09-13 16:36:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160346571
  Удостоверено време: 13.09.2021 16:36:24
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2021 13:36:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-09-13 16:36:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160346575
  Удостоверено време: 13.09.2021 16:36:27
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2021 13:36:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори