ЦСМП - Кърджали

Минипроцедура по РС 11-102/25.02.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:52:06
Документи
 • Покана по РС-11-102/25.02.2021 г.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:59:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144590851
  Удостоверено време: 15.03.2021 12:59:11
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 10:59:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор по РС-11-102

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:59:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144590895
  Удостоверено време: 15.03.2021 12:59:40
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 10:59:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за комисия по РС-11-102

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-23 10:31:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145216417
  Удостоверено време: 23.03.2021 10:31:33
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2021 08:31:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол за работа на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-08 14:24:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146622296
  Удостоверено време: 08.04.2021 14:24:49
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2021 11:24:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-09 12:39:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146698767
  Удостоверено време: 09.04.2021 12:39:37
  Удостоверено време по UTC: 09.04.2021 09:39:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-13 13:03:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147122476
  Удостоверено време: 13.04.2021 13:03:17
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2021 10:03:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори