ЦСМП - Кърджали

минипроцедура по РС 11-62/01.02.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:48:56
Документи
 • покана до РС-11-62

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:49:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144590072
  Удостоверено време: 15.03.2021 12:49:02
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 10:49:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:49:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144590074
  Удостоверено време: 15.03.2021 12:49:05
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 10:49:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за комисия по РС № 11-62

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-23 10:23:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145215761
  Удостоверено време: 23.03.2021 10:23:08
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2021 08:23:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за работа на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-08 14:20:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146621990
  Удостоверено време: 08.04.2021 14:20:26
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2021 11:20:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-09 12:39:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146698565
  Удостоверено време: 09.04.2021 12:39:02
  Удостоверено време по UTC: 09.04.2021 09:39:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-13 13:02:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147122412
  Удостоверено време: 13.04.2021 13:02:05
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2021 10:02:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори