ЦСМП - Кърджали

Минипроцедура по РС №11-55 за нуждите на ЦСМП-Кълджали

Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:37:49Последна промяна: 2021-03-10 12:46:16
Документи
 • покаяна по РС 11-55

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:37:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144589123
  Удостоверено време: 15.03.2021 12:37:56
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 10:37:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проект на договор по РС 11-55

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:38:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144589128
  Удостоверено време: 15.03.2021 12:38:00
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 10:38:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за комисия по РС № 11-55

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-23 10:09:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145214740
  Удостоверено време: 23.03.2021 10:09:27
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2021 08:09:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за работа на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-08 14:18:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146621864
  Удостоверено време: 08.04.2021 14:18:05
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2021 11:18:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-09 12:37:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146698175
  Удостоверено време: 09.04.2021 12:37:56
  Удостоверено време по UTC: 09.04.2021 09:37:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-13 13:01:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147122374
  Удостоверено време: 13.04.2021 13:01:22
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2021 10:01:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Дансон ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-05-17 11:09:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000150057024
  Удостоверено време: 17.05.2021 11:09:41
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2021 08:09:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-09-13 16:37:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000160346621
  Удостоверено време: 13.09.2021 16:37:06
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2021 13:37:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори