ЦСМП - Кърджали

Минипроцедура по РС № 11-54

Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:29:59Последна промяна: 2021-03-15 12:29:44
Документи
 • покана по РС № 11-54

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:30:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144588503
  Удостоверено време: 15.03.2021 12:30:10
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 10:30:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проект на договор по РС-11-54

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-15 12:30:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144588510
  Удостоверено време: 15.03.2021 12:30:15
  Удостоверено време по UTC: 15.03.2021 10:30:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за комисия по РС № 11-54

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-23 10:04:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145214399
  Удостоверено време: 23.03.2021 10:04:42
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2021 08:04:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-08 14:17:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146621783
  Удостоверено време: 08.04.2021 14:17:04
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2021 11:17:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-09 12:37:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146697867
  Удостоверено време: 09.04.2021 12:37:01
  Удостоверено време по UTC: 09.04.2021 09:37:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-13 13:00:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147122300
  Удостоверено време: 13.04.2021 13:00:19
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2021 10:00:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори