ЦСМП - Кърджали

Процедура по РС № РД 11-277

Дата и час на публикуване: 2020-11-30 11:17:03
Документи
 • покана до изпълнители по РС № РД-11-277

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-11-30 11:18:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137381046
  Удостоверено време: 30.11.2020 11:18:50
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2020 09:18:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проект на договор с изпълнител по РС № РД11-277

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-11-30 11:18:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137381052
  Удостоверено време: 30.11.2020 11:18:54
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2020 09:18:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • коригиран проект на договор по РС РД-11-277

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-12-09 10:07:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137912290
  Удостоверено време: 09.12.2020 10:07:45
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2020 08:07:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-17 10:01:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138677033
  Удостоверено време: 17.12.2020 10:01:00
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2020 08:01:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-17 16:24:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138705628
  Удостоверено време: 17.12.2020 16:24:27
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2020 14:24:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение за избор на изпълнител по РС №11-277

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-12-21 09:55:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138817994
  Удостоверено време: 21.12.2020 09:55:26
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2020 07:55:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РС 01-277

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-01-12 15:25:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140180266
  Удостоверено време: 12.01.2021 15:25:17
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2021 13:25:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори