ЦСМП - Кърджали

Процедура по РС № РД 11-270

Дата и час на публикуване: 2020-11-30 11:16:12Последна промяна: 2020-11-30 11:16:00
Документи
 • покана до изпълнители по РС № РД 11-270

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-11-30 11:16:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137380851
  Удостоверено време: 30.11.2020 11:16:21
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2020 09:16:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проект на договор с изпълнител по РС № РД11-270

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-11-30 11:16:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137380876
  Удостоверено време: 30.11.2020 11:16:24
  Удостоверено време по UTC: 30.11.2020 09:16:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • коригиран проект на договор по РС № 11-270

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-12-09 10:12:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000137912570
  Удостоверено време: 09.12.2020 10:12:37
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2020 08:12:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-17 10:03:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138677201
  Удостоверено време: 17.12.2020 10:03:56
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2020 08:03:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-12-17 16:22:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138705529
  Удостоверено време: 17.12.2020 16:22:44
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2020 14:22:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • решение за избор на изпълнител по РС № 11-270

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-12-21 09:56:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000138818047
  Удостоверено време: 21.12.2020 09:56:24
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2020 07:56:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори