ЦСМП - Кърджали

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Дата и час на публикуване: 2019-05-13 15:57:28
Документи
 • Покана до определени лица и образци на документи

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-05-13 16:00:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100581709
  Удостоверено време: 13.05.2019 16:00:28
  Удостоверено време по UTC: 13.05.2019 13:00:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-29 15:35:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101695702
  Удостоверено време: 29.05.2019 15:35:20
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2019 12:35:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за работа на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-29 15:36:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101695795
  Удостоверено време: 29.05.2019 15:36:09
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2019 12:36:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-29 15:36:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101695845
  Удостоверено време: 29.05.2019 15:36:51
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2019 12:36:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на горива

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:28:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933446
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:28:43
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:28:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор за доставка на горива

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-12 15:29:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104933511
  Удостоверено време: 12.07.2019 15:29:54
  Удостоверено време по UTC: 12.07.2019 12:29:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори