Център за спешна медицинска помощ - град Кърджали

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Кърджали

Дата и час на публикуване: 2017-01-27 13:48:27Последна промяна: 2017-02-02 09:40:27
Документи
 • Лукойл България ЕООД - Покана по чл.82, ал.4 от ЗОП и приложения

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 13:48:27
 • Петрол АД - Покана по чл.82, ал.4 от ЗОП и приложения

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 13:48:27
 • Протокол №1/07.02.2017г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-14 15:48:40
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066882970
  Удостоверено време: 14.02.2017 15:48:40
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2017 13:48:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-14 15:49:57
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066883072
  Удостоверено време: 14.02.2017 15:49:57
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2017 13:49:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-14 15:50:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066883125
  Удостоверено време: 14.02.2017 15:50:38
  Удостоверено време по UTC: 14.02.2017 13:50:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ЦСМП-Кърджали

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-20 14:51:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068383919
  Удостоверено време: 20.03.2017 14:51:47
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2017 12:51:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори