ЦСМП - Кърджали

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП-КЪРДЖАЛИ и филиалите към него по обособени позиции” по обособени позиции: Обособена позиция № 1-доставка на лекарствени продукти; Обособена позиция № 2-доставка на медицински консумативи и изделия; Обособена позиция № 3-доставка на дезинфектанти

Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:08:40Последна промяна: 2019-12-27 14:08:29
ID номер: 9095593 Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и изделия и дезинфектанти

Индивидуален номер на процедурата: 0005845
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 48000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000; 331440000; 24455000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-13 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева, Петя Ангелова
 • Телефон/и за контакт: 036165940
Документи
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:11:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115106274
  Удостоверено време: 27.12.2019 14:11:36
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 12:11:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:12:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115106336
  Удостоверено време: 27.12.2019 14:12:25
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 12:12:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №5

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:13:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115106395
  Удостоверено време: 27.12.2019 14:13:17
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 12:13:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №6

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-12-27 14:13:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115106441
  Удостоверено време: 27.12.2019 14:13:51
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2019 12:13:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-01-07 16:11:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115580215
  Удостоверено време: 07.01.2020 16:11:43
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2020 14:11:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за удължаване на срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-01-07 16:12:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115580272
  Удостоверено време: 07.01.2020 16:12:40
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2020 14:12:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за класиране на участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-06 14:42:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117536399
  Удостоверено време: 06.02.2020 14:42:43
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2020 12:42:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-06 14:44:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117536631
  Удостоверено време: 06.02.2020 14:44:17
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2020 12:44:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 15:36:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119656552
  Удостоверено време: 09.03.2020 15:36:15
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 13:36:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор с изпълнител по обособна позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 15:45:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119660179
  Удостоверено време: 09.03.2020 15:45:21
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 13:45:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 15:46:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119660593
  Удостоверено време: 09.03.2020 15:46:12
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 13:46:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор с изпълнител по обособена позиция 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 15:47:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119661170
  Удостоверено време: 09.03.2020 15:47:26
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 13:47:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител обособена позиция 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 15:48:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119661510
  Удостоверено време: 09.03.2020 15:48:13
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 13:48:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор с изпълнител по обособена позиция 3

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-09 15:49:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119661968
  Удостоверено време: 09.03.2020 15:49:18
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2020 13:49:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори