ЦСМП - Кърджали

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна на персонала на ЦСМП-Кърджали за ползването им в гр. Кърджали и филиалите в гр.Крумовград, гр.Джебел, гр. Момчилград и гр. Ардино; с.Черноочене, с.Кирково и с.Чорбаджийско и мобилни екипи, позиционирани в с. Фотиново и с.Бенковски в съответствие с Наредба №11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 15:19:11
ID номер: 9093851 Статус: възложена

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по Наредба №11/2005г.

Индивидуален номер на процедурата: 0005633
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-08 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Петя Ангелова, Гергана Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 036165940
Документи