ЦСМП - Кърджали

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Кърджали и филиалите към него

Дата и час на публикуване: 2019-01-17 15:44:39Последна промяна: 2019-01-17 15:42:44
Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Кърджали и филиалите към него

Индивидуален номер на процедурата: 0004593
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 24063.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-31 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Петя Ангелова
 • Телефон/и за контакт: 036165940 036165942
Документи
 • Решение за стартиране на процедура

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-17 16:10:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094468959
  Удостоверено време: 17.01.2019 16:10:21
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2019 14:10:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до определени лица за представяне на оферти

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-01-17 16:11:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094469039
  Удостоверено време: 17.01.2019 16:11:59
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2019 14:11:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация - приложение №1 към покана до определени лица

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-01-17 16:13:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094469118
  Удостоверено време: 17.01.2019 16:13:33
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2019 14:13:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-08 12:42:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095178463
  Удостоверено време: 08.02.2019 12:42:17
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2019 10:42:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на лекарствени продукти

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 15:40:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095968650
  Удостоверено време: 25.02.2019 15:40:12
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 13:40:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение Образец 3

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 15:41:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095968706
  Удостоверено време: 25.02.2019 15:41:06
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 13:41:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение Приложение 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-02-25 15:41:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095968764
  Удостоверено време: 25.02.2019 15:41:59
  Удостоверено време по UTC: 25.02.2019 13:41:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение

  Вид на документа: Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
  Дата и час на публикуване: 2019-10-23 11:58:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110961003
  Удостоверено време: 23.10.2019 11:58:53
  Удостоверено време по UTC: 23.10.2019 08:58:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори